Od kada sam te noći izgubio svest, do dana današnjeg, nisam osetio nikakvu bol i nelagodu zbog incidenta koji mi se desio

Original Article