Želim da vas podsetim da postoje nepristrasni evropski i međunarodni sudovi, koji će suditi pravično, ako naši sudovi budu sudili stranački

Original Article