– Pregledom krave u prisustvu policije primećen je neobičan stav životinje što se tiče držanja repa, kod koje je bila prisutna bol prilikom pregleda i blagi otok u vaginalnom delu

Original Article