Visoke čizme preko kolena su već nekoliko godina u trendu.

(3)