Doduše, napustiće fudbal samo privremeno, te će mu se vratiti kada završi ono što je naumio

Original Article