Njenim formiranjem biće uspostavljena intenzivnija saradnja MUP-a sa specijalizovanim ženskim nevladinim organizacijama

Original Article