Prilikom kupanja na plaži Tulan na zapadnoj obali Republike Irske, u blizini granice sa Severnom Irskom, zahvatila ih je jaka morska struja i ugrozila im živote

Original Article