Desert „Višneva“ posvećen je prima balerini Dijani Višnevoj.

(3)