Generalni konzul Srbije u Solunu, Siniša Pavić, odgovara na pitanje koje interesuje sve

Original Article