Kada želite da se osećate kao prava devojčica, odaberite ružičaste stvari.

(1)