Ženski evolucijom oblikovani mozak nalaže im da pritom paze na ‚‚kvalitet" svog partnera, odnosno da su s njim zadovoljne i srećne

Original Article