Zidovi pred rušenjem, leš u hodniku… Šta još treba za pravi, tužni horor, ali onaj u stvarnosti?

Original Article