Da li je ovo najpopularniji kardigan na svetu?

(2)