Stala je u njegovu odbranu i ako je uhapšen

Original Article