Kompanija je odmah uputila hitno izvinjenje

Original Article

(3)