Uklonite prašinu, bakterije sa svih podnih površina bez

umaranja, kvašenja ruku ili oštećenja noktiju.

Original Article