‚‚ Radićemo kontinuirano na usavršavanju našeg kadra u saradnji sa saveznicima, u cilju kontinuiranog usvajanja neophodnih veština i znanja definisanih NATO standardima"

Original Article