Kompanija Pantone imenovala je glavnu boju za 2018. godinu.

(1)