On je izrazio uverenje da je moć da se traži zajedničko dobro iznad pojedinačne, sebične potrebe ono u čemu se srpski i ruski narod razlikuju od Zapada

Original Article