Advokat koji zastupa ovu organizaciju Viktor Jenkov rekao je da "još nije kraj"

Original Article