Madona je doživela traumu kada se kasnih sedamdesetih godina preselila u Njujork.

Original Article

(2)