Sve dok on nije počeo da iskašljava krv i dok nije dobio visoku temperaturu, ona nije pridavala na značaju njegovom zdravstvenom stanju, već ga je sama lečila

Original Article