Zbog topljenja preostalog snega u Sloveniji i Gorskom Kotoru u Hrvatskoj sledi nam novi i jači talas porasta vodostaja na Savi

Original Article