Juče su avioni na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, ostvarili 74 sata naleta i na požarišta izbacili 3.500 tona vode

Original Article