Kod rezultata 11:11 napravljena je desetominutna pauza kako bi se navukao krov i upalili reflektori.

Original Article