CNN je nakon objavljivanja snimka pokušao da utvrdi njegovu autentičnost, te su reporteri otputovali u Libiju

Original Article

(2)