Prema najnovijim istraživanjima, aplikacija koja vam može pružiti maksimalnu zaštitu tokom komunikacije preko vaših mobilnih telefona je Biocoded aplikacija.

Original Article