U zvaničnom saopštenju policije objašnjeno je da su policajci zaista imali nekoliko manje smrtnih opcija, ali na snimku se jasno čuje da su poručili Lajs da se povuče nazad

Original Article