Svilene marame su dugi niz godina bile simbol francuskog glamura – mislimo na Hermes i Birkin printove.