Kada više niste direktor, ali i dalje želite da se obučete kao direktor“.