"Mislili su da sam kao pilot ima ne znam ni ja šta! Moja prva plata je bila 600 maraka"

Original Article