Zdravlje često zanemarujemo, a najmanje obraćamo pažnju na ishranu i njen uticaj na celokupno stanje organizma.

Original Article