Simboli imaju ukrasnu funkciju, ali takođe predstavljaju predmete koji sadrže evokacione poruke koje prenose tradicionalnu mudrost, aspekte života ili okoline

Original Article