Desert „Višneva“ posvećen je prima balerini Dijani Višnevoj.