Svi smo bili vezani mnogo jedni za druge. Gotovo svakog dana kada sam živela u Beogradu bila sam kod mojih… a ako se nismo videli onda smo se čuli telefonom, ispričala je Marija

Original Article