Ima zlatni koru, a narandžasto punjenje se ogleda sa jedne strane na drugu kroz provuidnu smesu

Original Article