Dvojica srpskih skijaša su nastupili po veoma teškim uslovima

Original Article