Predivna reklamna kampanja DL1961 je još jednom dokazala da lepota nema ograničenja u pogledu starosne dobi.