Naravno, ovo nije moglo da prođe bez odgovora, koji je usledio od ćerke Dijaga Armanda Maradone, Dalme

Original Article