Jezički razvoj ne prestaje nikad. On nastavlja da se odvija tokom celog života tako što čujemo nove reči i bogatimo i povećavamo dužinu svoje rečenice.

NASMEJAO REGION DO SUZA! Školarac dobio zadatak da pronađe reč ŠKOLA, kada vidite ŠTA JE ON UGLEDAO… GENIJALNO! (FOTO)

NASMEJAO REGION DO SUZA! Školarac dobio zadatak da pronađe reč ŠKOLA, kada vidite ŠTA JE ON UGLEDAO... GENIJALNO! (FOTO)

PONAVLJALA JEDAN RAZRED, PA ZAVRŠILA GOLA! Naša glumica ima BURNU PROŠLOST, dobila DETE u 43 godini, pa se RAZVELA!

PONAVLJALA JEDAN RAZRED, PA ZAVRŠILA GOLA! Naša glumica ima BURNU PROŠLOST, dobila DETE u 43 godini, pa se RAZVELA!


NASMEJAO REGION DO SUZA! Školarac dobio zadatak da pronađe reč ŠKOLA, kada vidite ŠTA JE ON UGLEDAO... GENIJALNO! (FOTO)


NASMEJAO REGION DO SUZA! Školarac dobio zadatak da pronađe reč ŠKOLA, kada vidite ŠTA JE ON UGLEDAO… GENIJALNO! (FOTO)

sledeća vest

Dete izrasta između četiri i pet godina ima pažnju da sasluša kratku priču i nakon toga da odgovori na jednostavna pitanja vezana za pročitano. Razume većinu stvari koje čuje kod kuće i u vrtiću. Može da zapamti i ponovi četiri broja kad mu se izgovore polako. Prati i izvršava jednostavne naloge koji uključuju udaljene predmete.

Govorno-jezički razvoj ima neraskidivu vezu sa razvojem socijalnih veština. Na ovom uzrastu dete: prati i izvršava tri naloga data istovremeno bez pomoći (navođenja), koristi konkretne naloge koje objašnjava ("Stani. Boli me."), služi se govorom da pozove druge da se igraju, govorom pokušava da reši nesuglasice sa vršnjacima, igra se takmičarskih igara, prati tok cele konverzacije, govori o nemogućim ili neostvarenim događajima ("šta ako…", "ja želim…").

Dete bi trebalo do ovog uzrasta da pravilno izgovara da pravilno da izgovara: A, E, I, O, U, B, P, T, D, K, G, V, J, M, N, F, H, S, Z, C, Č, Š, Ž, Ć, Đ, Dž, L, a tokom ovog period treba da se savlada izgovor glasa R i Lj.

Voditeljka SLAGALICE se PORODILA, a SINU je dala veoma MOĆNO IME! Evo kakvo značenje ima! (FOTO)

Voditeljka SLAGALICE se PORODILA, a SINU je dala veoma MOĆNO IME! Evo kakvo značenje ima! (FOTO)

IMA VAŽNIJIH STVARI OD BESPREKORNE ČISTOĆE! Brže prohodaju kada puze!

IMA VAŽNIJIH STVARI OD BESPREKORNE ČISTOĆE! Brže prohodaju kada puze!

Postoje brojni izgovori glasa R i u srpskom jeziku svi oni su nepravilni osim jednog – kad jezik treperi iza gornjih sekutića. Da bismo dobili pravilan izgovor ovog glasa, u terapijskim uslovima, neophodno je da znamo pravilno da izgovorimo sve ostale glasove (osim glasa Lj). Ako dete nije naučilo pravilan izgovor glasa R, a napunilo je 5 godina, neophodno je započeti logopedski tretman.

U govoru dece često susrećemo i zamenu glasa LJ glasom J. Često ni sami roditelji toga nisu svesni. Razlog tome jeste što se glas LJ retko sreće u našem govoru. Reči koje dete najčešće koristi su ljulja, napolje, ljubi,…i nekako tu je već kraj rečima koje sadrže ovaj glas. Iako je broj reči u kojima ga susrećemo mali, sam glas lj nije za podcenjivanje.

Shutterstock

Bogatstvo jezika na uzrastu od četvrte do pete godine podrazumeva da dete: razume komparaciju (veliki, veći, najveći), razume vremenske odnose (juče, danas, sutra, prvi, posle, sledeći, sledeće nedelje, prošle nedelje, ove nedelje), razume pojmove drugačiji, najbliži, kroz, ceo, razume i koristi prostorne odnose (prvi, u sredini, poslednji).

Rečnik deteta koje ima četiri i po godina sadrži 1900 reči, a detata koje ima pet godina između 2200 i 2500 reči. Dete staro pet godina služi se rečenicama od četiri i po i više rečeničnih članova. U ovom uzrastu dete postavlja pitanja sa negacijom, koristi se oblicima NIKO, NIŠTA, ali može da ima problema sa duplom negacijom ("Niko došao").

Spontanu konverzaciju započinjemo i održavamo postavljanjem i odgovaranjem na pitanja. To je detetov prozor u svet koji mu omogućava da bogati svoj rečnik i proširuje znanja.

Na ovom uzrastu dete:

Odgovara na pitanja KADA?
Zna da odgovori na pitanje KOLIKO? (ali odgovor mora biti do broja 4, pošto dete nema pojam broja veći od 4)
Kad postavlja pitanja služi se svim gramatičkim pravilima bez odstupanja.
Kod dece na ovom uzrastu očekujemo razumljivost govora između 90 i 100%.

Pomoć logopeda potrebno je potražiti ukoliko dete nema dovoljno pažnje da nas sasluša kad mu se obraćamo, ne izvršava tri naloga data istovremeno, ne izgovara ili ne izgovara pravilno glasove koje je trebalo da usvoji do 4. godine (najčešće su to Č, Š, Ž, Dž, L), ima siromašan rečnik, služi se samo prostom rečenicom, ima teškoće da ispriča šta mu se desilo, ako okolina ima teškoća da razume dete.

Uvek je potrebno potražiti pomoć logopeda, ukoliko dete: ima repetitivno ponašanje, ne pokazuje interesovanje za komunikaciju, muca.

Pratite nas na društvenim mrežama
Original Article