SKCNS FABRIKA vam predstavlja "Tanz Platz" novu manifestaciju koja ima za cilj da predstavi mlade aktere na evropskoj sceni i tendencije u savremenom plesu.

Original Article