Zašto je u naše ime odlučeno da se u Vinči sledećih 30 godina spaljuje otpad iako su spalionice već danas, 2018. godine, u potpunosti zastarela tehnologija od koje odustaju zemlje regiona i Evrope, pitaju se iz inicijative Ne davimo Beograd

Original Article