Ne samo po mislima njegovim, već i po samom životu kakav je živeo možemo naučiti primer pravog hrišćanskog života

Original Article