Neki muškarci dobro znaju da ljubavnim gugutanjem dođu do svog cilja, većini muškaraca je teško da preko usana prevale po koju ljubavnu izjavu

Original Article