Ovaj molekul deluje stimulisanjem ćelija koje proizvode pigment čija je uloga upijanje ultraljubičastih zraka

Original Article