Plan je bio da se nesreća izazove kada Miloševićeva limuzina bude išla preko planine, paljenjem jakih svetala ili lasera koji bi zaslepili Miloševićevog vozača

Original Article