Zbog nemogućnosti korišćenja originalnog papira, falsifikatori novac falsifikuju na komercijalnom, koji je dostupan u slobodnoj prodaji

Original Article