Ako pokušate da razgovarate o svojim sumnjama ili problemima koje imate, primenjuje zamenu teza, menja temu ili svaljuje krivicu i odgovornost na vas

Original Article