Kako više uopštee ne mogu da brinu o sebi, svakodnevno ih obilazi Lijeva sestra Kesi i pomaže im

Original Article