Daljom analizom utvrđeno je prisustvo Zoranovog DNK na više mesta na odeći koju je Jelena nosila kada je ubijena

Original Article